Handelsbetingelser

Sidste opdateret: 01. januar 2023

Disse handelsbetingelser (”Betingelser” og ”Vilkår”) er gældende i dit forhold til TripLogs.dk hjemmeside og TripLogs løsning, der drives af Greenrebel ApS (“os”, “vi” eller ” vores”).

Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt, inden du bruger vores websted og vores løsning (“Løsningen”). Din adgang til og brug af Løsningen er betinget af, at du accepterer og overholder disse vilkår. Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der har adgang til eller bruger Løsningen.

 

Ved at få adgang til eller bruge Løsningen accepterer du at være bundet af disse Vilkår. Hvis du er uenig med nogen del af vilkårene, kan du muligvis ikke få adgang til Løsningen.

 

Køb

Hvis du ønsker at købe en løsning, der stilles til rådighed via Greenrebel ApS (“Køb”), bliver du muligvis bedt om at levere visse oplysninger, der er relevante for dit køb, herunder, uden begrænsning, dit kreditkortnummer, udløbsdatoen for dit kreditkort, din faktureringsadresse og dine forsendelsesoplysninger.

Du repræsenterer og garanterer at: (i) du har juridisk ret til at bruge kreditkort eller anden betalingsmetode (r) i forbindelse med køb; Og at (ii) de oplysninger, du giver os, er sande, korrekte og komplette. Ved at indsende sådanne oplysninger giver du os ret til at videregive oplysningerne til tredjeparter med henblik på at lette afslutningen af Køb.

Vi forbeholder os ret til at afvise eller annullere din bestilling til enhver tid af visse årsager, herunder men ikke begrænset til: tilgængelighed for produkter eller ydelser, fejl i produktets eller ydelsens beskrivelse eller pris, fejl i din ordre eller andre årsager.

Vi forbeholder os ret til at nægte eller annullere din ordre, hvis svig eller en uautoriseret eller ulovlig transaktion mistænkes.

Kvittering på ordren sendes på mail, til den i ordren angivende mailadresse. Det er til enhver tid dit ansvar at sørge for denne mailadresse holdes opdateret da alle fremtidige kvitteringer sendes til denne.

 

Tilgængelighed, fejl og unøjagtigheder

Vi opdaterer løbende vores tilbud på produkter og løsninger på vores hjemmeside. De produkter eller muligheder, der er tilgængelige i vores Løsning, kan være forkert prissat, beskrevet unøjagtigt eller utilgængelige, og vi kan opleve forsinkelser i opdatering af oplysninger om Løsningen og i vores annoncering på andre websteder.

Vi kan ikke og garanterer ikke nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger, herunder priser, produktbilleder, specifikationer, tilgængelighed og tjenester. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere oplysninger og rette fejl, unøjagtigheder eller udeladelser til enhver tid uden forudgående varsel.

 

 

Konkurrencer og kampagner

Alle konkurrence og kampagner (“Kampagner”), der stilles til rådighed via Løsningen, kan være underlagt regler, der er adskilte fra disse vilkår. Hvis du deltager i nogen kampagner, bedes du gennemse de gældende regler samt vores privatlivspolitik. Hvis reglerne for en kampagne er i konflikt med disse vilkår, gælder reglerne for kampagner.

 

Abonnementer

Nogle dele af Løsningen faktureres på abonnementsbasis (“Abonnement (er)”). Du vil blive faktureret på forhånd på en tilbagevendende og periodisk basis (“Faktura cyklus”). Faktureringscyklusser indstilles enten månedligt eller årligt afhængigt af den type abonnementsplan, du vælger, når du køber et abonnement.

 

Ved afslutningen af hver faktureringsperiode vil dit abonnement automatisk fornys under de samme betingelser, medmindre du annullerer det, eller Greenrebel ApS annullerer det. Du kan annullere din abonnementsfornyelse enten via din online kontohåndteringsside eller ved at kontakte Greenrebel ApS kundeservice.

 

En gyldig betalingsmetode, herunder kreditkort, er påkrævet for at behandle betalingen for dit abonnement. Du skal give Greenrebel ApS nøjagtige og fuldstændige faktureringsoplysninger, herunder evt. firmanavn, fuldt navn, adresse, stat, postnummer, telefonnummer og gyldige betalingsmetodeoplysninger.

Ved at indsende sådanne betalingsoplysninger autoriserer du automatisk Greenrebel ApS til at opkræve alle abonnementsgebyrer trukket via din konto til sådanne betalingsmetoder.

Skulle automatisk fakturering ikke ske af en eller anden grund, udsteder Greenrebel ApS en elektronisk faktura, der angiver, at du skal gå manuelt inden for en bestemt tidsfrist med fuld betaling svarende til faktureringsperioden angivet på fakturaen.

Du kan til hver tid via din konto lægge et nyt betalingskort til, ændre eller slette dine kortoplysninger. Det er dit fulde ansvar at sørge for at dit kort til enhver tid er opdateret således at abonnementet til ydelsen kan opkræves. 

 

Abonnements ændringer

Vi kan efter eget skøn og til enhver tid ændre abonnementsgebyrerne for abonnementerne. Enhver abonnementsgebyrændring træder i kraft ved udgangen af den daværende faktureringscyklus.

Vi vil give dig en rimelig forudgående meddelelse om enhver ændring i abonnementsgebyrer for at give dig mulighed for at opsige dit abonnement, før en sådan ændring træder i kraft.

Fortsatter du med at bruge Løsningen efter ændringen af abonnementsgebyret, tolkes dette som accept af abonnements ændringen.

 

Refundering

Medmindre loven kræver det, bliver indbetalte abonnementsgebyrer ikke refunderet.

 

Konti

Når du opretter en konto hos os, skal du give os oplysninger, der er korrekte, komplette og aktuelle til enhver tid. Undladelse af at gøre dette udgør et brud på Vilkårene, hvilket kan medføre øjeblikkelig opsigelse af din konto på vores Løsning.

Du er ansvarlig for at beskytte den adgangskode, du bruger til at få adgang til Løsningen og til aktiviteter eller handlinger under dit kodeord, om dit kodeord er hos vores Løsning eller en tredjepartstjeneste.

Du accepterer ikke at oplyse din adgangskode til nogen tredjepart. Du skal underrette os straks, når du bliver opmærksom på brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto.

Du må ikke bruge som brugernavn navnet på en anden person eller enhed eller som ikke er lovligt tilgængelig til brug, et navn eller varemærke, der er underlagt rettigheder for en anden person eller enhed end dig uden passende tilladelse eller et navn, der er fornærmende, vulgært eller uanstændigt.

 

Intellektuel ejendom

Løsningen og dets oprindelige indhold, funktioner og funktionalitet er og vil forblive eksklusiv ejendom hos Greenrebel ApS og dets licensgivere. Løsningen er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre love i både Danmark og fremmede lande. Vores varemærker og visuelle forretningsidentitet må ikke anvendes i forbindelse med noget produkt eller en tjeneste uden forudgående skriftligt samtykke fra Greenrebel ApS.

 

 

Links til andre websteder

Vores Tjeneste kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af Greenrebel ApS.

Greenrebel ApS har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikken eller praksis på tredjepartswebsteder eller -tjenester. Du anerkender og accepterer endvidere, at Greenrebel ApS ikke er direkte eller indirekte ansvarlig for skader eller tab, der skyldes eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller afhængighed af sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via sådanne websteder eller tjenester.

Vi anbefaler kraftigt, at du læser vilkårene og privatlivspolitikkerne for tredjepartswebsteder eller tjenester, du besøger.

 

Opsigelse

Vi kan opsige eller suspendere din konto med det samme uden forudgående varsel eller ansvar, uanset årsag, herunder uden begrænsning, hvis du bryder vilkårene.

Ved opsigelsen ophører din ret til at bruge Løsningen straks når perioden udløber. Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du bare afbryde brugen af Løsningen.

 

Ansvarsbegrænsning

Under ingen omstændigheder skal Greenrebel ApS eller dets direktører, medarbejdere, partnere, agenter, leverandører eller associerede selskaber være ansvarlige for eventuelle indirekte, hændelige, særlige, følgeskader eller straffende skader, herunder uden begrænsning tab af fortjeneste, data, brug, Goodwill eller andre immaterielle tab som følge af (i) din adgang til eller brug af eller manglende adgang til eller brug af Løsningen; (Ii) enhver adfærd eller indhold af en tredjepart på Løsningen (Iii) ethvert indhold opnået fra Løsningen Og (iv) uautoriseret adgang, brug eller ændring af dine transmissioner eller indhold, uanset om det er baseret på garanti, kontrakt, tort (herunder forsømmelighed) eller anden juridisk teori, uanset om vi er blevet informeret om muligheden for en sådan skade eller endog hvis et middel, der er angivet heri, har vist sig at have mislykkedes med dets væsentlige formål.

 

Ansvarsfraskrivelse

Din brug af Løsningen er på egen risiko. Løsningen leveres på grundlag af “SOM ER” og ” SOM TILGÆNGELIG”. Løsningen ydes uden garantier af nogen art, uanset om det er udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-overtrædelse eller gennemførelsesforløb.

Greenrebel ApS  dets datterselskaber, samarbejdspartnere og dets licensgivere garanterer ikke, at a) Løsningen vil fungere uafbrudt, sikker eller tilgængelig på et bestemt tidspunkt eller sted B) fejl eller mangler vil blive rettet C) Løsningen er fri for virus eller andre skadelige komponenter Eller d) resultatet af brugen af Løsningen vil opfylde dine krav

 

Gældende lov

Disse Vilkår skal styres og fortolkes i overensstemmelse med Danmarks lovgivning uden hensyntagen til uoverensstemmelse med dets lovbestemmelser.

Vores undladelse af at håndhæve enhver ret eller bestemmelse af disse Vilkår betragtes ikke som en afkald på disse rettigheder. Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol, forbliver de resterende bestemmelser i disse vilkår gældende. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem os om vores Løsning og erstatte eventuelle tidligere aftaler, vi måtte have mellem os om Løsningen.

 

Ændringer

Vi forbeholder os ret til efter vores eget skøn at ændre eller erstatte disse Vilkår til enhver tid. Hvis en ændring er væsentlig, vil vi forsøge at give mindst 30 dages varsel inden eventuelle nye vilkår træder i kraft. Hvad der er en væsentlig ændring, vil blive bestemt efter vores eget skøn.

 

Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores Løsning, efter at disse ændringer er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du stoppe med at bruge Løsningen.

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om disse vilkår, kontakt os venligst.